بعد ما اینقدر درگیر مراسم حنابندون داداشم بودیم که اصلا یادمون رفت ساعت چند سال تحویله، به خودمون که اومدیم دیدیم 10 دقیقه زودتر از موعود روبوسیامونو کردیم و سال نو رو تبریگ گفتیم! :)) تو اون هیر ویری هم به نیت سال جدید برای همه حافظ باز کردم، بعد برای خودم چی اومده باشه خوبه؟! 

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود!

حالا جالبیش اینه من به همون با خون دل اتفاق افتادنش هم راضی ام، یعنی در این حد بعضیاش به معجزه نیاز داره! کلا بسوزه پدر آرزوی آدم که در آورد پدرم و اینا!