احتمال داره تیم به دراماتیک‌ترین شکل ممکن تو زمین خودی از دور مهمترین بازی‌های باشگاهی جهان حذف بشه، اما میاد پشت توپ می‌ایسته و با اطمینان و قدرت تمام توپ‌و می‌زنه سه کنج! عجیب دوست داشتنیه این بشر، عجیب...