۲۷ سالگیِ جان در من دختری‌ست که همواره برای لبخندت تلاش خواهد کرد، تا برق رسیدن به هدف‌ها در چشمانت بدرخشد، فقط لابلای تمام این جنگیدن‌ها آنجا که می‌خواهد ایمانش غارت شود معجزه کن! مهربان باش! معجزه کن! منتظرم...