زمان درس خوندن وقتی به تست زدن می‌رسیدم از اینکه یه سری تستا رو اشتباه زده بودم به شدت اعصابم بهم می‌ریخت، من نمی‌تونم یا چرا من بلد نیستم بدی می‌ره تو مخ آدم! زمان برد تا متوجه شدم اون چیزی که باعث بهتر و قوی‌تر شدنم میشه همین اشتباه کردناس، چه بخوام چه نخوام بنا به هر دلیلی تسلط من رو یه سری مباحث کم بوده و همین باعث شده از پس تسته بر نیام، یاد گرفتم دلیل اشتباه کردنامو بنویسم برگردم سر مبحث و اون نشتی‌های که پیدا کرده بودم‌و درست کنم، جالبیش اینه وقتی دنبال دلیله میری وقتی متوجه چرایی قصه میشی ورژن جدیدت عمیق‌تر و دقیق‌تر اون مبحث‌و فهمیده و به طرز مضحکی نقطه ضعفت تبدیل به نقطه قوتت میشه.

این روزا ناراحتم یا بهتر بگم ناراحت بودم! از وقتی خودم‌و پرت کردم وسط ماجرا و دارم تلاش می‌کنم مثل همون تسته کیمیاگری کنم حالم بهتره، زمان می‌بره اما به درست شدنش خیلی امیدوارم، مثل همه چیزای دیگه...