نسوان عزیز دقت بفرماید مواد تشکیل دهنده گولاخ عبارتند از 1. تستوسترون 2. بستری کردن خود تو باشگاه و 3. کوفت کردن مکمل! تستوسترون هورمون جنسی مردانه است در نتیجه میزانش تو وجود شما بانوی گرانقدر یه چیزی تو مایه های موجودی حساب منه! تازه همینم مونده اسمی از مکمل بیارم که صد سال دیگه یه بادی تو معدت پیچید بگی همش از اون مکملی می کشم که 96 مربی بهم داد! باشگاه اومدن هم قربونتون برم با زور چک و لگد باید بیارمتون چارتا دمبل بدم دستتون! دیگه مرگتون چیه که تا اسم بدنسازی میارم مثل جن زده ها می گرخین که وای نههههه گنده میشم :|


+ انگیزم از اومدن چی بود وقتی اینجام داره خاک می خوره؟!