میگن فریدون مشیری «من به تنگ آمده‌ام از همه چیز، بگذارید هواری بزنم» رو بعد خوندن فیزیولوژی ورزشی پیشرفته گفته!